Právní upozornění

Při rezervaci Individuálně vybrané ubytování platí Všeobecné obchodní podmínky pro hotelnictví (2006). Ty jsou k dispozici ke stažení zde je pro vás připraven. Platba za celou akci probíhá přímo prostřednictvím společnosti Hohe Tauern - Region národního parku v Korutanech Tourismus GmbH. Při rezervaci Paušální sazba a/nebo doplňková služba jako je prohlídka s průvodcem, platí zákon o souborných službách pro cesty (PRG). Standardní informační list pro smlouvy o souborných službách pro cesty si můžete stáhnout zde zde. OrganizátorHohe Tauern - region národního parku v Korutanech Tourismus GmbH, číslo zápisu 2018/0042 v adresáři pořadatelů Spolkového ministerstva pro digitalizaci a hospodářskou polohu. Podle nařízení o souborných službách pro cesty (PRV) jsou zálohy zákazníků na souborné služby pro cesty pořadatele Hohe Tauern - Region národního parku v Korutanech Tourismus GmbH chráněny za následujících podmínek: Záloha se skládá nejdříve jedenáct měsíců před dohodnutým koncem zájezdu a činí 10 % z ceny zájezdu. Zbytek se platí nejdříve 20 dní před zahájením zájezdu - postupně proti předání cestovních dokladů cestujícímu. Zálohy nebo konečné platby jsou zajištěny pouze v rozsahu, v jakém je pořadatel zájezdu oprávněn je přijmout. Částka zajištění se použije především na uspokojení plateb přijatých v souladu s předpisy. V případě jiné ztráty pohledávek musí být všechny pohledávky přihlášeny u likvidátora (TVA-Tourismusversicherungsagentur GmbH, Ferstelgasse 6, A-1090 Vídeň, nepřetržitá pohotovostní linka: +43 1 361 9077 44, fax: +43 1 361 9077 25, abwicklung@tourismusversicherung.at) do 8 týdnů od vzniku úpadku.

Storno podmínky (výňatek ze Všeobecných obchodních a cestovních podmínek)
- Do 40 dnů před příjezdem můžete stornovat zájezd zdarma
- 39 - 21 dnů před příjezdem účtujeme 50 % z ceny zájezdu
- 20 - 8 dnů před příjezdem činí storno poplatek 70 % z ceny zájezdu
- Ze storna v posledních 7 dnech před příjezdem účtujeme 90 % z ceny zájezdu.

Právo na odstoupení od smlouvy podle § 11 odst. 1 FAAG se neuplatňuje; místo toho platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro hotelnictví (http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf).

Zde naleznete naše právní upozornění ke stažení.